Usługi


Firma oferuje międzynarodowy przewóz materiałów sypkich sproszkowanych:

 •  tlenki ołowiu (minia ołowiana)
 •  tlenki żelaza
 •  siarczan żelaza
 •  tlenki cynku
 •  pyły konwertorowe
 •  pyły z rafinerii ołowiu
 •  pył węglowy
 •  cement
 •  aktywowany fluidalny popiół lotny
 •  mączkę wapienną
 •  odpady hutnicze

Główne kierunki przewozów:

 •  Austria
 •  Belgia
 •  Białoruś
 •  Czechy
 •  Francja
 •  Holandia
 •  Niemcy
 •  Kraje bałtyckie
 •  Luksemburg
 •  Polska
 •  Rosja
 •  Rumunia
 •  Słowacja
 •  Słowenia
 •  Szwajcaria
 •  Ukraina
 •  Węgry
 •  Włochy
 •  Wielka Brytania

Comments are closed.